top of page
FC9C8637.jpg

Barngrupper

På Ängsblomman finns det plats för 26 barn. 
Under vissa av dagens aktiviteter, är barnen indelade i åldersgrupper. För att alla barn ska bli bemötta utifrån sina behov och färdigheter, kan grupperna variera beroende på aktivitet. 

Då Ängsblomman är medlem i och personalen är utbildade av Friluftsfrämjandet utgår vi från deras barnverksamhet då vi är ute i naturen. 
Dessa grupper är: 


Frö: de yngsta barnen (1 år), 
Knopp: mellanbarnen (2-3 år) 
Knytte: mellanbarnen (3-4 år) 
Mulle: de äldsta barnen (5-6 år) 

Givetvs finns det även utrymme för gemensamma aktiviteter. 
Stor lär liten och liten lär stor!

bottom of page