På Ängsblomman är bra mat av stor betydelse 

Vi planerar, köper och lagar all mat själva. 
För oss är det viktigt att maten är god, näringsrik och lagad från grunden med färska råvaror och utan halvfabrikat. 
Då vi lagar all mat i eget kök får barnen känna dofterna från maten under förmiddagen. 

Vi väljer i största möjliga mån ekologiska och närproducerade varor, alltid svenskt kött och MSC-märkt fisk. 

Vi börjar alltid lunchen med att äta grönsaker, t. ex. tomat, majs, gurka, vitkål, morot och bönor. 

Barngrupper

På Ängsblomman finns det plats för 26 barn. 
Under vissa av dagens aktiviteter, är barnen indelade i åldersgrupper. För att alla barn ska bli bemötta utifrån sina behov och färdigheter, kan grupperna variera beroende på aktivitet. 

Då Ängsblomman är medlem i och personalen är utbildade av Friluftsfrämjandet utgår vi från deras barnverksamhet då vi är ute i naturen. 
Dessa grupper är: 
Frö: de yngsta barnen (1 år), 
Knopp: mellanbarnen (2-3 år) 
Knytte: mellanbarnen (3-4 år) 
Mulle: de äldsta barnen (5-6 år) 

Givetvs finns det även utrymme för gemensamma aktiviteter. 
Stor lär liten och liten lär stor!