top of page

Vårt team

Det som gör vår förskola unik är våra fantastiska medarbetare.

Alla är extremt stolta över att vara en del av Ängsblomman-familjen.

Sanna

Jag heter Sanna och arbetar som tf rektor och med vår yngre barngrupp på Ängsblomman. 

Jag har arbetat här sedan 2009.

 

Jag tycker om att vara ute och tycker att utomhuspedagogik är toppen.

Vi ger barnen ett upplevelsebaserat lärande där de får använda alla sina sinnen.

Ju fler sinnen vi lär oss med, desto mer kommer vi ihåg.

 

Vi blir friskare och gladare när vi får vara ute mycket samtidigt som vi får bättre motorik, färre konflikter och en ökad koncentrationsförmåga.

IMG_9464.jpg

Carina

Jag heter Carina Stolt och arbetar som barnskötare här på Ängsblommans förskola.
Utomhuspedagogik ger färre infektioner, bättre motorik, ökad koncentrationsförmåga och en djupt rotad känsla för vår miljö. Ytterligare en bonuseffekt är friskare pedagoger.

Friska, modiga och kreativa barn - det är vad utomhuspedagogiken vill utveckla. Och vetenskapliga studier tyder på att naturen verkligen är den perfekta lek- och inlärningsmiljön för våra barn. Det vill jag vara en del av. Därför sökte jag mig till Ängsblommans förskola efter 21 år i Pysslingen förskolor.

Suneeta.jpeg

Suneeta

Jag heter Suneeta och är förskollärare på Ängsblomman och började att jobba här i januari 2023. Jag tycker om att arbeta med utomhuspedagogik för att jag tycker om att vara ute. Det gör en piggare, gladare och friskare.

Jag tror på att vara ute stora delar av dagen för att det gynnar barnen i deras lärande.
Material finns det gott om i naturen och det vi gör inne med barnen kan vi likväl göra ute!

IMG_9462.jpg

Jennifer

Jag heter Jennifer och arbetar med de äldre barnen på avdelningen Prästkragen på Ängsblomman och jag tycker om att vara ute i naturen.

Utomhusaktiviteter stimulerar barnen till en mer aktiv livsstil. Att vi är ute mycket i friska luften bidrar till att både barn och pedagoger håller sig friskare.

Det är härligt att få följa barnens utveckling, få se hur de växer som individer och lär sig nya saker.

Vår fina närmiljö skapar stora möjligheter för lek och aktiviteter som främjar barnens lärande.

Jeanette.jpeg

Jeanette

Jag heter Jeanette och är barnskötare och arbetar på bästa Ängsblomman som assistent/resurs.
Började arbeta här 2015 och hade turen att få komma tillbaka, jag stormtrivs!

Att få arbeta med barn är det finaste man kan göra. Att få vara ute med barnen mycket, se deras glädje att få springa och leka i skogen är ytterligare en ynnest.”

Maria.jpeg

Maria

Kock och jag har valt friluftspedagogik för att alla blir så hungriga när de är ute så mycket!

bottom of page