top of page

Om Ängsblomman

 

Vi är ett föräldrakooperativ som har funnits sedan1991, vi är en mindre förskola som sätter nära relationer i fokus

Vi bjuder in föräldrarna i verksamheten genom olika tillställningar och insatsdagar. Du som förälder får en insyn och en delaktighet i ditt barns vardag och chansen att påverka den. 

 

Vi värdesätter ett nära samarbete mellan våra barngrupper, pedagoger och vårdnadshavare. Barnen är delaktiga i vardagliga beslut och får chansen att samarbeta med varandra. På ett lekfullt och respektfullt sätt ger vi barnen förutsättningarna för att utvecklas utifrån sina egna förmågor, vi hjälper era barn bygga grunden för en hållbar och lovande framtid. 

Under året arbetar vi med ett gemensamt mål som vi tillsammans med barnen känner att vi behöver utveckla. På våra planeringsdagar analyserar vi vårt mål och vart vi är på väg. 

 

Vi planerar de aktiviteter som vi vill göra med barnen utifrån vårt gemensamma mål men även utifrån övriga mål som finns i Förskolans läroplan (LpFör-18). Målet för läsåret 23-24 är hållbar utveckling. 

Vi dokumenterar det enskilda barnet och gruppens lärande i vår portal Tyra-appen. 
Där har alla vårdnadshavare en enskild inloggning och kan ta del av bilder, filmer samt beskrivande text om barnens utveckling och lärande. 

 

För att barnen själva ska få möjlighet att ta del av sitt eget lärande har vi dokumentationsväggar inne på förskolan där barnen kan följa det vi gemensamt gjort för att nå våra mål.
 
Ängsblomman tillhör sedan hösten 2019 Friluftsfrämjandets I Ur och Skur verksamhet och alla pedagoger är eller kommer att fortbildas i deras regi.

screenOnly.png
Vår verksamhet 

 

På Ängsblomman finns det plats för 31 barn, dessa barn är uppdelade i två grupper Blåklintarna för de yngre, Prästkragarna för de äldre.
Under vissa av dagens aktiviteter, är barnen indelade i åldersgrupper. 

För att alla barn ska bli bemötta utifrån sina behov och färdigheter, kan grupperna variera beroende på aktivitet. 

 

Ängsblomman är en licenstagare inom I Ur och Skur förskola och vi spenderar därför större delen av vår verksamhet ute. Under aktiviteter relaterade till våra skogsskolor, delar vi upp barnen i tre grupper:

 
Knopp: mellanbarnen (2-3 år) 
Knytte: mellanbarnen (3-4 år) 
Mulle: de äldsta barnen (5-6 år) 

Givetvis finns det även utrymme för gemensamma aktiviteter. 

Stor lär liten och liten lär stor!

bottom of page