top of page

I UR och SKUR

Hur kan vi bryta det ökande stillasittandet och bidra till ett rörligare liv som forskningen förespråkar? Ett sätt är att låta utevistelse ta större plats på schemat. I Ur och Skur är en uppskattad heltidsverksamhet som sprider rörelseglädje bland tusentals barn och elever runt om i landet.

På en förskola eller skola inom I Ur och Skur behöver pedagogerna inte pressa in korta stunder av utevistelse i ett redan fullspäckat inomhusschema. Här är undervisning och vistelse i naturen snarare regel än undantag eftersom uterummet används som lärmiljö. Utomhusmiljön och närmiljön är lika självklara inslag som lokalerna inomhus.

Medupptäckande pedagogik

Genom I Ur och Skur får din skola eller förskola ett färdigt koncept kopplat till läroplanerna och skollagen. Pedagogikens utgångspunkt har sin grund i upplevelsebaserat lärande och ett medupptäckande och medagerande förhållningssätt. Som pedagog får du möjlighet att utveckla dig genom ett medvetet reflekterande ledarskap. Självklart får du också ta del av väl beprövade redskap för att jobba med utomhuspedagogik.

Verksamheten genomsyras av ett hållbart synsätt och en miljöplan som även den tar sig uttryck i praktisk handling. Det kan till exempel handla om att barnen får lära sig att källsortera, återanvända och kompostera. Att odla för att skapa förståelse för kretsloppet är ett typiskt moment inom I Ur och Skur.

Vad får barnen med sig?

Barn som har förmånen att gå i en I Ur och Skur-verksamhet, ges förutsättningar för friluftslivsaktiviteter och färdigheter som de har nytta av hela livet. De får också en nära relation till naturen och utvecklar kunskap och trygghet att vistas där. Genom att lära med hela kroppen och alla sinnen fördjupas kunskaper inom bland annat språk, matematik och naturvetenskap.

i-ur-och-skurlogga_edited_edited.png
bottom of page