top of page

I UR och SKUR

Hur kan vi bryta det ökande stillasittandet och bidra till ett rörligare liv som forskningen förespråkar? Ett sätt är att låta utevistelse ta större plats på schemat. I Ur och Skur är en uppskattad heltidsverksamhet som sprider rörelseglädje bland tusentals barn och elever runt om i landet.

På en förskola eller skola inom I Ur och Skur behöver pedagogerna inte pressa in korta stunder av utevistelse i ett redan fullspäckat inomhusschema. Här är undervisning och vistelse i naturen snarare regel än undantag eftersom uterummet används som lärmiljö. Utomhusmiljön och närmiljön är lika självklara inslag som lokalerna inomhus.

Medupptäckande pedagogik


På Ängsblomman arbetar vi aktivt med de fyra M:en- Medupptäckande, medupplevande, medagerande och medutforskande, ett inkluderande förhållningssätt som sätter barnens bästa i fokus. Barnen får chansen att genom sitt eget inflytande forma sin utbildning. 

Vår verksamhet genomsyras av ett hållbart synsätt och en miljöplan som även den tar sig uttryck i praktisk handling. Det kan till exempel handla om att barnen får lära sig att källsortera, återanvända och kompostera. Att odla för att skapa förståelse för kretsloppet är ett typiskt moment inom I Ur och Skur.

 Vad får barnen med sig?

 

Barn som går hos oss på Ängsblomman ges förutsättningar för friluftsaktiviteter och färdigheter som de har nytta av hela livet. Barnen får med sig en respekt för sin framtid och vår natur, de bildar en nära relation till naturen och empati för alla de djur som vistas där. De utvecklar kunskap och trygghet att vistas i naturen. Genom att lära med hela kroppen och alla sinnen fördjupas kunskaper inom bland annat språk, matematik och naturvetenskap. Vårt mål är att bilda minnen för livet. 

o_ius_logo_2022_cmyk_a (6).png
bottom of page